Het 'gewone' buitengewoon goed doen!

Photo: Marloes van der Waarde Photography

Facilitating (your) success!

Contact Center Adviseurs, sales professionals, servicedesk medewerkers, receptionisten, winkel- of baliepersoneel: het zijn deze klantcontactprofessionals die de kwaliteit van het klantcontact van een organisatie vertegenwoordigen. Zij bepalen hoe klanten tegen een organisatie aankijken. En dus ook of er wel of geen zaken (meer) worden gedaan.

 

Ik help organisaties om klanten te behouden. Ik ondersteun hen met praktische tools en maatwerkprogramma's bij het verbeteren van de dienstverlening én om grensverleggend te (leren) zijn op alle Customer Contact onderdelen.

Maatwerkprogramma ‘Buitengewoon Goed’ - Van sleur naar passie in werk!

Ik doe dat door middel van het door mijzelf ontwikkelde én op continue verbetering van de (kwaliteit van de) dagelijkse werkpraktijk gerichte programma 'Buitengewoon Goed;' een uitgekiende formule om van sleur naar passie in het werk te komen en 'het gewone' buitengewoon goed te doen.

Uitgangspunt is een op structurele aandacht, analyse en actie 'on the go' gebaseerde aanpak van lerend werken en werkend leren, waardoor zowel een continue, reele en integrale kwaliteitsaanpak als ook een hogere output mogelijk is.

 

Naar boven                                                                                                    Volgende

Van bewust bekwaam via goed naar geweldig!

 Vertel het me en ik zal het vergeten.  

Laat het me zien en ik zal het onthouden.

Laat het me ervaren, en ik zal het me eigen maken.’

 -Confucius

Mijn praktische tools scheppen een cultuur van 'Continu Verbeteren', waarbinnen de medewerker, afdeling of organisatie op (inter) actieve wijze de concurrentie met zichzelf aangaan én analyseren, implementeren, monitoren en bijsturen de belangrijkste pijlers zijn.De ondersteuning gaat uit van de vraag en de motivatie van elke deelnemer in combinatie met de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen van een afdeling of organisatie.

Het doel is om medewerkers, een afdeling of organisatie spelenderwijs,structureel én duurzaam van bewust bekwaam via goed naar geweldig te brengen!De performance van de organisatie verbetert:de kwaliteit stijgt, de medewerker- en klanttevredenheid stijgt, opbrengsten stijgen én kosten dalen. Wie wil dat nou niet?

'Buitengewoon Goed 'biedt Vitamine A 'On The Go' (Aandacht, Analyse, Actieplan) praktische coaching on & off the job, kwaliteitsmonitoring, uniforme kwaliteitsstandaarden, quick win tools met Bewezen Toegevoegde Waarde (BTW) én doelstelling en leerbehoefte afgestemde training en workshop.

In hun onderlinge samenhang- faciliteren, bewerkstellligen én borgen de tools de gewenste uniformiteit, kwaliteit, waardetoevoeging, rendement én succes op alle niveaus van de organisatie.

'Buitengewoon Goed'' kan integraal in een tijdsbestek van 3 tot 6 maanden binnen een afdeling of organisatie uitgerold, geeffectueerd, duurzaam geborgd en overgedragen worden.'Door de modulaire opbouw van het programma is het ook mogelijk om a la carte  in een korter (deel)traject te volgen.

Naar boven