Privacy Professional

PRIVACY MADE EASY

Daadkrachtige facilitator met passie voor privacy compliance en een gedegen professionele achtergrond in training en coaching, learning & development en Human Resources Management. In dienst staan van en voorwaarden scheppen voor het succes en tastbaar resultaat van anderen is mijn toegevoegde waarde. 

Ik heb grote affiniteit en jarenlange ervaring met (grip op) privacy en gegevensbescherming in het algemeen en een kwalitatief excellente, zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens in organisaties in het bijzonder,

Ik help organisaties om slimmer invulling te geven aan privacy accountability en zo beter én effectief om te kunnen gaan met veranderingen.Ik faciliteer hen met een éénvoudige vier-stappen-methodiek, slimme software én training om snel structuur aan te brengen in het AVG privacyproces, competent, compliant en privacybewust te handelen, als privacyteam optimaal samen te werken én zelfstandig aantoonbaar privacy compliant te worden.

Check voor meer info:https://www.avg2018.nl